مدال و نشان های ایران

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

نشان های افتخار در ایران

نشان های سلطنتی قاجاری

این نشان ها را می توان به دو دسته بخش کرد :

الف : نشان های شمشیربندان ب : نشان های سرشناسان

الف : نشان های شمشیربندان دارای مراتب زیر بودند :

۱- نویان اعظم ۲- امیرتومانی ۳- سرتیپی ۴-سرهنگی

۵- یاوری ۶-سلطانی ۷-نایبی ۸-وکیل

ب : نشان های سرشناسان دارای مراتب زیر بودند :

نشان شیر و خورشیدنشان تمثال امیرالمؤمنین


نشان اقدس (نشان درجه یک شیر و خورشید تا سال ۱۳۱۱ قمری)


نشان قدس (نشان درجه دو شیر و خورشید تا سال ۱۳۱۱ قمری)


نشان مقدس (نشان درجه سه شیر و خورشید تا سال ۱۳۱۱ قمری)

نشان شیر و خورشید ایران (در ۵ رتبه از سال ۱۳۱۱ قمری)


و همچنین نشان های :تمثال همایون . نشان تاج


نشان آفتاب (برای بانوان) . نشان ذوالفقار


نشان سپه . نشان علمی

نشان هایدوره پهلوی :

پهلوی / ذوالفقار /آریامهر / تاج / هفت پیکر


همایون / سوم اسفند / شیر و خورشید سرخ ایران / نشان سپه

پاس / ابن سینا / لیاقت / افتخار / خدمت / درخش / دانش / هنر

نشان های جمهوری اسلامی

نشانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران نشانهای دولتی (کشوری) هستند

که طبق مقررات آیین نامه اعطای نشانهای دولتی به افراد شایسته،

اعم از اتباع ایران یا اتباع خارجی، اعطا می شود.

نشان <<انقلاب اسلامی>> به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران

مخصوص رئیس جمهور وقت است.

سایر نشانها را رئیس جمهور به پیشنهاد وزرای ذیربط و

تصویب هیئت وزیران، اعطا می نماید.

این نشان ها به ترتیب تقدم عبارتند از:

الف - نشانهای عالی که به ترتیب ارجحیت به شرح زیر می باشند

انقلاب اسلامی / استقلال/ آزادی / جمهوری اسلامی

ب - نشانهای تخصصی که عبارتند از :

دانش/پژوهش/سپاس و یادمان / لیاقت و مدیریت /عدالت

ج - نشانهای عمومی، که عبارتند از :

سازندگی/ خدمت/ کار و تولید/ شجاعت

ایثار/ تعلیم و تربیت/ فرهنگ و هنر/ ادب پارسی

نتیجه تصویری برای تصاویر جداکننده متن

...
نویسنده : بازدید : 47 تاريخ : شنبه 26 فروردين 1396 ساعت: 4:47